• 5101*
    asd asd asd

מלרם - הרופאים שעושים את השירות

"הרופאים שעושים את השירות" – הגורם החשוב ביותר במלרם הינו הצוות הרפואי, ועם זאת כדאי לציין יחד איתם גם את המוקד המצוייד, התוכנות המתקדמות, מתאמי השירות המנוסים, הניהול המקצועי  ובעיקר השילוב בין כל אלה, הוא זה שעושה את ההבדל האמיתי.

המוקד הטלפוני הרפואי

המוקד הטלפוני הרפואי של מלרם פועל 24 שעות ביממה, 364 יום בשנה (למעט יום כיפור) וניתן באמצעותו להזמין רופאים לביקורי בית ושירותים רפואיים נוספים בכל רחבי הארץ.
השירות ניתן בהסדרים מיוחדים עם כל קופות החולים.

פעילות החברה מתבצעת במספר תחומים:

  • רופא עד הבית. רופאי מלרם מבצעים אלפי ביקורי בית מידי חודש בהסדר מיוחד עם קופות החולים. בנוסף, מספקת החברה שירותים גם לחברות ביטוח, מוקדי מצוקה, בתי אבות, דיורים מוגנים ומוסדות סיעודיים, משרדי ממשלה שונים ועוד.
  • מרפאות לילה – החברה מפעילה מרפאות הפועלות בשעות בהן סניפי קופות החולים סגורים, דהיינו, בערבים (עד חצות בד"כ), בסופי שבוע ובחגים.
  • ייעוץ רפואי טלפוני – ניתן לקבל ייעוץ רפואי טלפוני הניתן ע"י רופאי המוקד, או ע"י רופאים בכירים המתמחים בענפי רפואה מגוונים.
  • אמבולנסים – החברה מפעילה מערך אמבולנסים (באמצעות אמבולנס השפלה) להעברת חולים אל וממוסדות רפואיים, מכוני בדיקה וכו`. כמו-כן מספקת החברה מעטפת שירותים כוללת בתחום הטיפול בנפטרים.

 

פעילות החברה מתבצעת במספר תחומים:

רופא עד הבית

רופאי מלרם מבצעים אלפי ביקורי בית מידי חודש בהסדר מיוחד עם קופות החולים. בנוסף, מספקת החברה שירותים גם לחברות ביטוח, מוקדי מצוקה, בתי אבות, דיורים מוגנים ומוסדות סיעודיים, משרדי ממשלה שונים ועוד.

מרפאות לילה

החברה מפעילה מרפאות הפועלות בשעות בהן סניפי קופות החולים סגורים, דהיינו, בערבים (עד חצות בד"כ), בסופי שבוע ובחגים.

אמבולנסים

החברה מפעילה מערך אמבולנסים (באמצעות אמבולנס השפלה) להעברת חולים אל וממוסדות רפואיים, מכוני בדיקה וכו`. כמו-כן מספקת החברה מעטפת שירותים כוללת בתחום הטיפול בנפטרים.

יעוץ טלפוני עם רופא

ניתן לקבל ייעוץ רפואי טלפוני הניתן ע"י רופאי המוקד, או ע"י רופאים בכירים המתמחים בענפי רפואה מגוונים.