• 5101*
    asd asd asd

מרפאות

מלרם מפעילה מערך של מוקדים רפואיים, בהם תוכלו לקבל שירות רפואי בשעות בהן סגורים סניפי קופות החולים.

הבדיקה במרפאה כוללת:

  • בדיקה גופנית ומסירת אבחנה רפואית, כולל א.ק.ג., לחץ דם ובדיקות נוספות
  • מתן תרופות ראשוניות (מספיקות ל-24 שעות ולפחות עד שייפתחו בתי המרקחת של קופות החולים)
  • מתן מרשמים לתרופות
  • הפניה להמשך טיפול אצל רופא המשפחה, רופא מומחה או לחדר מיון (פניה לחדר מיון המגובה בהפניית רופא מלרם פוטרת מתשלום אגרת מיון)
  • מתן תעודה רפואית

רשימת המרפאות ושעות הפתיחה

מרפאת פתח תקווה - לפרטים נוספים