• 5101*
    asd asd asd

מידע רפואי

מהפך בעולם נטילת התרופות EasyMed, לקחת את התרופה הנכונה בזמן.

EasyMed  הינו מכשיר בקרה אוטומטי בעל 28 תאים לנטילת תרופות, שמטרתו להבטיח שלא נשכח לקחת את התרופה הנכונה, בזמן הנכון ובמינון הנכון.

זהו המכשיר היחיד עם אופציית החיבור למוקד הסיוע והמצוקה של מוקד אנוש כך שבמקרה ומסיבה כלשהי לא לקחת את התרופה, יתריע על כך המכשיר במוקד ונציג הבקרה יצור מייד קשר איתך ו/או עם בני משפחתך.

איך זה עובד?

בשעה שנקבעה, משמיע המכשיר צליל התראה והתרופה המתאימה, במינון שנקבע מראש,

תופיע בפתחו. המכשיר ישמיע את צליל ההתראה במשך 30 דקות, או עד שתיקח את התרופה.

הקלות שבשימוש:

כל אחד יכול למלא ב-  EasyMed את התרופות: המשתמש, אחות קופת חולים, קרוב משפחה, המטפל\ת או הרוקח בבית המרקחת.

מכשיר ה -EasyMed נייד וניתן לנשיאה לכל מקום, ומצורף לו מפתח המאפשר לנעול את ה"קרוסלה".

לפרטים נוספים ולתאום פגישה:  1-700-700-113 או לחץ כאן